Rån och bom­b­larm i Rin­ke­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

I tis­dags mor­se rå­na­des ett väx­lings­kon­tor in­ne i Rin­ke­by gal­le­ria. En per­son ha­de ho­tat per­so­na­len med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål. Po­li­sen var snabbt på plats med fle­ra bi­lar och en per­son kun­de gri­pas.

En för­un­der­sök­ning om grovt rån är in­ledd. En­ligt po­li­sen är det för ti­digt att sä­ga vad rå­na­ren, el­ler rå­nar­na fick med sig. Vitt­nen hör­des och ka­me­ror­na i tun­nel­ba­nan ska gås ige­nom.

I sön­dags spär­ra­des de­lar av cen­tra­la Rin­ke­by av. Po­li­sen ha­de hit­tat ett miss­tänkt fö­re­mål. Po­lis, am­bu­lans och rädd­nings­tjänst till­kal­la­des. Men fö­re­må­let som or­sa­ka­de av­spärr­ning­ar­na vi­sa­de sig va­ra ofar­lig väts­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.