MER om Folktandvården

Vi i Tensta - - NYHETER -

FOLKTANDVÅRDEN ÄGS till 100 pro­cent av Lands­tings­hu­set i Stock­holm AB, som i sin tur ägs till hund­ra pro­cent av Stock­holms läns lands­ting. Lands­tings­di­rek­tö­ren ut­ser sty­rel­se för Folktandvården, och det är i den sty­rel­sen som det slut­gil­ti­ga be­slu­tet om Folktandvården i Tens­ta fat­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.