Ny öp­pen för­sko­la

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Väl­kom­men till den nya in­tro­duk­tions­för­sko­lan/öpp­na för­sko­lan Opa­len. Här kan du träf­fa and­ra för­äld­rar och få viss in­tro­duk­tion i svens­ka språ­ket. Du be­hö­ver in­te an­mä­la dig i för­väg och det är kost­nads­fritt. Opa­len ¿nns i för­sko­lan /il­la Tenstas lo­ka­ler på Hjul­s­ta­strå­ket 10–14.

Öp­pet­ti­der: mån­dag–torsdag 8.30– 15.00 (lunch­stängt 12.00–13.00). Fredag 8.30–13.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.