Öp­pet hus på träff­punk­ten i Spånga

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Öp­pet hus som rik­tar sig till dig som stö­der en nä­ra an­hö­rig. Här kan du få tips om ak­ti­vi­te­ter, träf­fa nya be­kan­ta och hit­ta and­ra som de­lar di­na in­tres­sen.

När: söndag 8 ok­to­ber kloc­kan 12.00–15.00, Värs­ta al­lé 9, 1 trap­pa. Vi bju­der på fi­ka och tips på oli­ka ak­ti­vi­te­ter. För frå­gor kon­tak­ta Kristi­na Wenn­ström 08-508 03 537 el­ler kristi­na.wenn­strom@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.