BK Jär­vas dam­lag ned­lagt

Vi i Tensta - - SPORT -

BASKET. BK Jär­vas dam­lag kva­la­de i vå­ras till di­vi­sion 1, i dag står klub­ben ut­an ett dam­lag. Fle­ra spe­la­re plus coachen Rid­wan Chowd­hu­ry har gått till AIK, res­ten har slu­tat el­ler sökt sig till and­ra för­e­ning­ar.

– Det är jät­tetrå­kigt, men ing­et att gö­ra åt. Det är fel att vär­va ihop ett nytt lag och vi har dess­utom ing­en hall där vi kan be­dri­va bra se­ni­or­verk­sam­het, sä­ger ord­fö­ran­den Lars Sand­ström.

14/15-åring­ar­na i F03 blir nu Jär­vas älds­ta flick­lag i vin­ter.

– Al­la bas­ket­för­e­ning­ar i om­rå­det be­hö­ver få med fler barn i verk­sam­he­ten. Vi be­hö­ver hjäl­pas åt för att loc­ka dem till oss, sä­ger Lars Sand­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.