Gott i Hus­by Cent­rum

Ana­to­lia Kol­grill, Ed­vard Gri­egs­gång­en 18, Hus­by. Förs­ta gång­en jag be­sök­te Ana­to­lia Kol­grill träf­fa­de jag en be­kant på vägen in. ”Änt­li­gen en lunch­re­stau­rang här i Hus­by!”, sa­de han. Och ut­an att vil­ja för­för­de­la nå­gon an­nan, så var jag be­nä­gen att hål­la

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Förs­ta gång­en be­ställ­de jag Kus­ba­si Pi­de, ett slags tur­kisk piz­za, fast ut­an to­mat och ost. Det är gott, gans­ka krydd­starkt och fram­för allt myc­ket. Jag bad om en lå­da och tog med mig hälf­ten hem.

Näs­ta gång kö­per jag med mig en ke­babrul­le på vägen till job­bet. Jag väl­jer nöt­kött, kan ta lammfärs näs­ta gång. Me­dan jag vän­tar er­bjuds jag sop­pa, en mild och redd grön­saks­sop­pa.

Ke­babrul­len tar jag med mig och när jag se­na­re öpp­nar den i lunch­rum­met fylls he­la lo­ka­len av en gu­dom­lig doft.

”Vad äter du? Var har du köpt den?” Mi­na kol­le­ger und­rar.

Nöt­köt­tet är in­rul­lat i ett fan­tas­tiskt bröd, långt från de rätt tris­ta pi­ta­brö­den som finns i de fles­ta af­fä­rer. Det här brö­det är varmt, segt och un­der­bart.

Köt­tet är gott och till ke­babrul­len får jag med mig tre oli­ka så­ser. Och en­bart den rö­da så­sen får mig att åter­vän­da. Var så sä­ker.

Lunchpatrullen

Kus­ba­si Pi­de, ett slags tur­kisk piz­za, fast ut­an to­mat och ost.

Gott!

MER Ana­to­lia Kol­grill

■ SOP­PA till för­rätt och sal­lad in­går i var­je lunch, och pri­set är 85 kro­nor.

■ ÖPPETTIDER: Var­da­gar 10.30–21, hel­ger 11–21. foox

Varmt, segt och gott bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.