Åta­las för mord

Vi i Tensta - - NYHETER -

Den 30-åri­ge man, som är häk­tad miss­tänkt för dub­bel­mor­det i Kis­ta i mars, har åta­lats vid Sol­na tings­rätt. Man­nen är även åta­lad miss­tänkt för för­sök till grov ut­press­ning.

– Po­li­sen har gjort en ge­di­gen och bra ut­red­ning, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Alex­an­dra Bitt­ner vid Väs­te­rorts åkla­gar­kam­ma­re i ett press­med­de­lan­de.

FÖREGÅNGARE. Nor­ra Järva hem­bygds­för­e­ning har spa­rat ett ex av Järva Ny­he­ter, en av fö­re­gång­ar­na till den­na tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.