UT­STÄLL­NING­AR:

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy Hus­by konst­hall är gla­da att få pre­sen­te­ra ut­ställ­ning­en Wit­hin the Sco­pe of Te­ch­no­lo­gy med Ra­quel Mey­ers och Te­re­sa Wenn­berg. Konst­nä­rer­na tit­tar på hur man an­vän­der sig av tek­no­lo­gi i kons­ten och för att ska­pa kons­ten. Ra­quel Mey­ers ge­nom att ska­pa pix­el­bil­der på det gam­la sät­tet, en fläkt av nostal­gi från ti­den när da­to­rer­na het­te Ami­ga och Co­mo­do­re. Te­re­sa Wenn­berg ska­par värl­dar i VR och bil-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.