8 OKTOBER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Tap­pa bort (från 2 år), Bou­le­vard­te­a­tern, vad kan man tap­pa bort? Och kans­ke hit­ta igen? Sin mam­ma el­ler pap­pa... en kom­pis... sin nal­le... sig själv? Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 8 oktober kl 13.00. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

FO­TO: MAR­TIN SKOOG

SÖN­DAGS­TE­A­TER. Tap­pa bort, vad kan man tap­pa bort? 8 oktober kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.