10 OKTOBER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Så ut­veck­las vå­ra bo­stä­der i Järva So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Rin­ke­by och Hus­by bju­der in till öp­pet mö­te om ut­veck­ling­en av vå­ra bo­stä­der i Järva till­sam­mans med ett av vå­ra fas­tig­hets­bo­lag D Car­ne­gie & Com­pa­ny. Var: Hus­by Träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16, Kis­ta. Tid: 18.00–20.00. Vi bju­der på fi­ka.

SÖN­DAGS­TE­A­TER. Bes­ser & Wis­ser vet bätt­re den 15 oktober kl 13 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.