ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

... in­vig­des Rin­ke­bys pa­rad­ga­ta. ”Rin­ke­by­strå­ket ska bli det Rin­ke­by­bor­na vill, de ska få det folk­liv som al­la dröm­mer om”, sa­de Anet­te Sand, vd på Fa­mil­je­bo­stä­der, un­der fi­ran­det på By­tor­get. Ett år se­na­re är hy­ror­na oskä­ligt höga och om­rå­det är in­te fär­dig­byggt, en­ligt fö­re­ta­ga­re. ”Det är ba­ra att blic­ka ut så ser man att det in­te är som det ska”, sä­ger Ja­mal Zi­a­ni.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.