15 OK­TO­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, kl 13.00. Bes­ser & Wis­ser vet bätt­re (från 4 år), Pan­to­mim­te­a­tern. Två dråp­li­ga fi­gu­rer rå­kar ut för fyn­di­ga miss­för­stånd och kons­ti­ga för­väx­ling­ar och det slu­tar in­te all­tid som dom ha­de tänkt sig...

Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.