Bostads­konst

Vi i Tensta - - NYHETER -

Två ak­tu­el­la ut­ställ­ning­ar på Tens­ta konst­hall vi­sar på bris­ten av bo­stä­der, som folk har råd att bo i. Ut­ställ­ning­en ” Väl­färdse­le­ment” av Erik Sten­berg och He­le­na Wes­terlind vi­sar vad man kan lä­ra sig av de hus som bygg­des un­der mil­jon­pro­gram­met.

Sam­ti­digt vi­sas ”New Ee­lam” av Christop­her Ku­lendran Tho­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.