ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SEDAN

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

... skrev vi om att Rah­ma Ab­du­rah­man Said fick in­vi­ga Pia Sand­ströms konst­verk i Gul­ling­e­sko­lan i Tens­ta. Det var för­ra årets sjät­teklas­sa­re, som ha­de del­ta­git i ar­be­tet som led­de fram till sko­lans nya konst­verk. De ha­de till­sam­mans med konst­nä­ren Pia Sand­ström och ar­ki­tek­ten Ste­fan Pers­son un­der ett helt år ar­be­tat i pro­jek­tet Konst­de­tek­ti­ver­na.

FOTO:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.