Spånga bib­li­o­tek

Vi i Tensta - - NYHETER -

Värs­ta Al­lé 12 Påsklov på bib­li­o­te­ket! Frå­ge­sport för mel­lan­sta­di­e­ål­dern med möj­lig­het att vin­na pris. Pys­sel för barn i ål­dern 3–10 år. Bort­skänk­ning av bort­gall­ra­de böc­ker på Världs­bok­da­gen den 4/4. Kon­takt: 08-508 30 610

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.