TIS 3/4, FRE 6/4

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Syn-och hör­se­l­in­struk­tör Syn-och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn/hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tis­dag den 3/4 kl 11.00– 12.00, Hus­by öpp­na mö­tes­plats, Oslo­ga­tan 16. Tis­dag den 3/4 kl 13.00–14.00, Rinkeby öpp­na mö­tes­plats, Väs­ter­by bac­ke 13. Fre­dag den 6/4 kl 11.00–12.00, Hus­by bib­li­o­tek, Ed­vard Gri­egs gång­en 9. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Vad hän­der nu?! Från 3 år, Mittiprick­te­a­tern. En fö­re­ställ­ning om ett ovän­tat mö­te som ge­nom fan­ta­si, mu­sik och lek gör det omöj­li­ga möj­ligt. Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.