ÅTERKOMMANDE

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Låt en IT-värd hjäl­pa dig! Vår IT-värd hjäl­per dig med frå­gor kring din surf­plat­ta el­ler smartp­ho­ne, ska­pa mail­kon­to, läg­ga in kon­tak­ter i kon­takt­lis­ta, scan­ning, ut­skrif­ter mm. Vår IT-värd träf­far du var­je ons­dag kl 13.00–17.00 t o m 18 april på Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.