Blå lin­jens nya sta­tio­ner kla­ra

Vi i Tensta - - NYHETER -

Tra­fik­för­valt­ning­en på lands­ting­et har släppt namn­för­sla­gen på de pla­ne­ra­de nya sta­tio­ner­na ef­ter ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan. Längs för­läng­ning­en från Akal­la vid den blå lin­jen ska det i fram­ti­den gå att kli­va av först vid Barkar­bys­ta­den och slut­li­gen Jär­fäl­la. Den sista sta­tio­nen Jär­fäl­la är pre­cis vid da­gens pen­del­tågs­sta­tion Barkar­by sta­tion.

Sö­derut från Kungs­träd­går­den fö­reslås sex nya sta­tio­ner och namn. Det hand­lar om So­fia, Ham­mar­by ka­nal, Sick­la, Jär­la och Nac­ka. Tra­fik­nämn­den i lands­ting­et tar ett slut­gil­tigt be­slut om nam­nen den 10 april.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

NYTT. Två sta­tio­ner i Barkar­by an­slu­ter när tun­nel­ba­nan för­längs från Akal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.