Fort­satt stängt i gal­le­ri­an

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fy­ra vec­kor ef­ter bran­den i Kis­ta gal­le­ria är fort­fa­ran­de 15 av 20 re­stau­rang­er i foodcour­ten stäng­da. Vis­sa hål­ler stängt på grund av pro­blem med ven­ti­la­tio­nen där bran­den star­ta­de, och en del in­rätt­ning­ar hål­ler stängt på grund av vat­ten­ska­dor från sprink­lers.

– Nu tit­tar vi på 4-5 vec­kor in­nan vi kan va­ra igång med ven­ti­la­tio­nen. För de re­stau­rang­er som är vat­ten­ska­da­de, så gör de myc­ket jobb själ­va så jag vå­gar in­te ge nå­got ex­akt da­tum där, sä­ger Mag­nus Åkes­son, af­färs­om­rå­des­chef på Ciycon som äger Kis­ta gal­le­ria.

Det brann i Kis­ta gal­le­ria un­der sön­da­gen den 18 mars.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

STÄNGT. En ma­jo­ri­tet av food cour­ten re­no­ve­ras fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.