VISSTE DU ATT ...

Vi i Tensta - - NYHETER -

4H i ex­em­pel­vis Akal­la 4h gård står för Hu­vud för kun­skap, Hjär­ta för med­käns­la, Hand för fär­dig­het och Häl­sa för ett sun­da­re lev­nads­sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.