Kul­tur­dag

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Lör­dag 5 maj 12.00–16.00.

En fullspäc­kad dag i Tens­ta centrum för barn och unga med bland an­nat Tens­ta bib­li­o­tek, Kul­tur­sko­lan och Tens­ta konst­hall. Tes­ta att spe­la in­stru­ment som gi­tarr, ¿RO EORFNÀ|MW RFK SLDQR %LOG RFK IRUP kre­a­tivt ska­pan­de. Dock­te­a­tern Tittut vi­sar smak­prov från sin se­nas­te fö­re­ställ­ning Min vän Lage.

Mer in­for­ma­tion: Ten­sta­cent­rum.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.