Väl­kom­men till För­e­nings­da­gen

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Lör­dag 28 april 12.00–15.00 an­ord­nar Tens­ta centrum en för­e­nings­dag.

Träf­fa lo­ka­la för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner. In­for­ma­tion och mas­sor av pro­va-på-ak­ti­vi­te­ter för he­la fa­mil­jen! 6WDGVGHOVI|UYDOWQLQJHQ ¿QQV Sn SODWV RFK ger tips och stöd i för­e­nings­frå­gor. Mer in­for­ma­tion: Ten­sta­cent­rum.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.