Öpp­na träff­punk­ten för se­ni­o­rer i Spånga

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Värs­ta Al­le 9, 1 trap­pa. Hiss och ring­kloc­ka ¿QQV

Åter­kom­man­de ak­ti­vi­te­ter är sy- och VWLFNFDIp HQJHOVND RFK ¿QVN HIWHU mid­dag, IT-hjälp, se­ni­or­dej­ting och mi­ni­ca­nas­ta. Färd­tjänst­hand­läg­ga­re träf­fas på ons­da­gar och syn- och hör­se­l­in­struk­tör har mot­tag­ning på träff­punk­ten på tis­da­gar ojäm­na vec­kor. Öp­pet­ti­der, kon­takt­upp­gif­ter och må­na­dens upp­da­te­ra­de pro­gram hit­tar du på stock­holm.se/jam­for.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.