NÅ­GOT PÅ GÅNG?

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Skic­ka gär­na in di­na tips till det­han­der@di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar i Jär­va. Vi hörs! del­ta­gar­na att få svar på. När? Den 7 maj kl 18.00 till 19.15 på ara­bis­ka och den 9 maj kl 18.00 till 19.15 på so­ma­lis­ka. Vi bju­der på kaf­fe och sa­mo­sas från 17.30. An­mä­lan: an­ma­lan@men­tor.se, ange namn och mo­bil­num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.