Väl­kom­men till Järva­vec­kan i ju­ni!

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Järva­vec­kan ar­ran­ge­ras av The Glo­bal 9LOODJH RFK lU HQ P|WHVSODWV GlU PlQQLVNRU och sam­tal står i cent­rum.

Stads­de­len när­va­rar var­je dag un­der vec­kan och har te­mat De­mo­kra­ti & Trygg­het. Da­tum: 9 ju­ni–17 ju­ni. Plats: Spånga IP. Pris: Gra­tis. Öp­pet­ti­der: Kloc­kan 15.30–20.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.