Fäng­el­se ef­ter lä­ka­rens död

Vi i Tensta - - NYHETER -

Den 3 april 2017 blev lä­ka­ren He­lin Bur­kay påkörd av en mo­tor­cy­kel vid Jär­va­fäl­tet i när­he­ten av Egg­by gård. Fö­ra­ren, som var på­ver­kad, av­vek från plat­sen. He­lin Bur­kay av­led någ­ra da­gar se­na­re på sjuk­hu­set. Någ­ra vec­kor se­na­re hölls en ma­ni­fes­ta­tion på plat­sen där fle­ra hund­ra per­so­ner slöt upp.

Nu har do­men kom­mit i Sol­na tings­rätt. En 20-årig man, fö­ra­ren av for­do­net som är bo­satt i Jär­va­om­rå­det, döms till två års fäng­el­se. Han döms för vål­lan­de till an­nans död (grovt brott), grov vårds­lös­het i tra­fik, olov­lig kör­ning, smit­ning från tra­fi­ko­lycks­plats (grovt brott) och ringa nar­ko­ti­kabrott. Dess­utom ska han be­ta­la ett ska­de­stånd på to­talt 120 000 kro­nor.

FOTO: MICHAEL FOLMER

MA­NI­FES­TA­TION. He­lin But­kay blev den 3.e april 2017 påkörd på Jär­va­fäl­tet av en stu­len mo­tor­cy­kel där fö­ra­ren var nar­ko­tikapå­ver­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.