Åta­lad för våld­täkt mot barn

Vi i Tensta - - NYHETER -

En man ak­tiv in­om en för­e­ning i Jär­va­om­rå­det har bli­vit åta­lad för våld­täkt mot barn och and­ra över­grepp. Man­nen ska ha be­gått to­talt fy­ra våld­täk­ter mot två flic­kor un­der fem­ton år un­der hös­ten i kom­mu­nens lo­ka­ler.

För­u­tom åta­let om våld­täk­ter­na ska man­nen även ha fått för­sökt få den ena flic­kan att vi­sa sig na­ken i en vi­de­ochatt. Han ska ock­så ha för­mått flic­kor­na att del­ta i sms-med­de­lan­den med sex­u­ell in­ne­börd.

Rät­te­gång­en vid Sol­na tings­rätt pla­ne­ras att av­slu­tas se­nast i ju­ni. Man­nen ne­kar till an­kla­gel­ser­na.

FOTO: LEIF OLDENBURG

BROTT. Man­nen har åta­lats vid Sol­na tings­rätt, miss­tänkt för fle­ra fall av våld­täkt mot barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.