Fler hem­be­sök i Kis­ta-Hus­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

Rin­ke­by­pro­jek­tet har va­rit igång se­dan 2013. Nu ut­ö­kas hem­be­sö­ken till bar­nen i Kis­ta-Hus­by

Rin­ke­by­pro­jek­tet går ut på att ett team med barn­sjuk­skö­ters­ka från bar­na­vårds­cen­tra­len och för­äld­raråd­gi­va­re från kom­mu­nens so­ci­al­tjänst kom­mer till en fa­milj högst sex gång­er. Hem­be­sö­ken ska mins­ka risk­fak­to­rer för häl­sa och stär­ka ex­em­pel­vis för­äld­rar­nas till­tro till sin egen för­må­ga.

– Vi kan se att fa­mil­jer som fått sitt förs­ta barn får ett myc­ket bra stöd ge­nom Rin­ke­by­pro­jek­tet, sä­ger El­la Boh­lin (KD), barn- och äldre­lands­tings­råd, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.