Rån mot re­stau­rang i Hus­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

En snabb­mats­re­stau­rang i Hus­by rå­na­des i veckan. Två kniv­be­väp­na­de rå­na­re kom över en mind­re sum­ma peng­ar.

Lar­met kom in runt et­ti­den. Per­so­na­len be­rät­ta­de för po­lis och väk­ta­re att två kniv­be­väp­na­de och maske­ra­de per­so­ner ha­de rå­nat re­stau­rang­en.

Förö­var­na ska ha ho­tat per­so­na­len och kom­mit över en mind­re sum­ma peng­ar. Rå­nar­na läm­na­de se­dan plat­sen spring­an­de. Vitt­nen såg hän­del­sen och plat­sen var dess­utom ka­me­raö­ver­va­kad.

Ing­en per­son ska­da­des i sam­band med rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.