Ny ak­tör tar över ef­ter Ale­ris

Vi i Tensta - - NYHETER -

I vint­ras la Ale­ris ned sin spe­ci­a­list­vård i Rin­ke­by. Nu står det klart att barn­sjuk­hu­set Mar­ti­na tar över verk­sam­he­ten.

Ale­ris i Rin­ke­by la­de ned sin spe­ci­a­list­mot­tag­ning i vint­ras. Det hand­la­de om vård som barn­me­di­cin, barn­ki­rur­gi, or­to­pe­di, ki­rur­gi, ögon och öron-, nä­sa- och hals som för­svann.

– Vi har haft svårt att re­kry­te­ra per­so­nal. Det le­der i sin tur till långa vän­te­ti­der och att det blir svårt att upp­rätt­hål­la kva­li­te­ten, sa Hen­rik Ken­ne­dy, press­an­sva­rig på Ale­ris, vid det till­fäl­let.

FOTO: MOSTPHOTOS

SPE­CI­A­LIST­VÅRD. Den 28 maj tog Barn­sjuk­hu­set Mar­ti­na över verk­sam­he­ten. Den nya verk­sam­he­ten ska he­ta Jär­va Spe­ci­a­list­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.