LÖR­DAG 2/6

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Hy­res­gäst­da­gen på Eg­ge­by Gård Pro­va på cir­kus Cir­kör, ka­ru­sell och hopp­borg. Troll­karl, bal­long­er, an­sikts­mål­ning, sång, lek och täv­ling­ar, pon­ny­rid­ning för bar­nen ... och li­te an­nat. Al­la ak­ti­vi­te­ter gra­tis. Café med bland an­nat kaf­fe, smör­gås och varm­korv till själv­kost­nads­pris (kon­tan­ter, ej swish). Ar­ran­gör: Hy­res­gäst­för­e­ning­en i Jär­va. Ung­do­mar från Unga Ör­nar del­tar. Spons­rat av Vi­king Li­ne och de lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­ar­na Lät­tinge­bac­ken, Hjul­sta­hem, Si­be­li­us och Kvarn­dräng­en. Lör­dag 2 ju­ni kl 12–17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.