MER Pub­lic Lux­u­ry

Vi i Tensta - - NYHETER -

■ UT­STÄLL­NING­EN på­går mel­lan den 1 ju­ni 2018 och 13 ja­nu­a­ri 2019. ■ EN MO­DELL av en ku­pol på den kom­man­de Rin­ke­by­mos­kén vi­sas upp bland många and­ra verk. ■ ÄVEN TENS­TA konst­hall finns med på ett hörn un­der ut­ställ­ning­en. foox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.