MER Va­pen­fynd i Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

■ FÖR­RA VECKAN hit­ta­des ett au­to­mat­va­pen i fri­tids­går­den Blå hu­sets lo­ka­ler i Tens­ta.

■ FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN, som först stäng­des, har nu öpp­nat igen. Be­slu­tet har en­ligt stads­dels­di­rek­tö­ren fat­tats till­sam­mans med po­li­sen.

■ KULTURSKOLANS VERKSAMHET, som be­drivs i lo­ka­ler­na, har ef­ter va­pen­fyn­det stängt, ef­ter ett be­slut av skydds­om­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.