MER Jär­va mo­tor­klubb

Vi i Tensta - - SPORT -

1959 star­ta­des Fars­ta MC och 1966 tog Jär­va MK vid.

NÄR mi­li­tä­ren 1970 flyt­ta­de från Hä­gerstalund till Kungs­äng­en fick JMK ta över bygg­na­der­na och klub­ben läm­na­de Sil­ver­dal i Sol­len­tu­na. En cross­ba­na fanns på Hä­gerstalund se­dan ti­digt 60-tal och blev nu Barkar­by mo­tor­sta­di­on. KLUBBENS störs­ta pro­fil är Hå­kan ”Car­la” Car­lqvist och Car­la Me­mo­ri­al, i sep­tem­ber 2017, blev all­ra sista täv­ling­en på ba­nan. CIRKA 250 ak­ti­va barn och ung­do­mar drab­bas av ned­lägg­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.