Vi ses i par­ken

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se Re­por­ter

Nu har det bör­jat – på all­var. Ni vet vad jag me­nar.

Vis­ser­li­gen ra­sar kri­get i Sy­ri­en, re­ge­ring­ar fal­ler till hö­ger och väns­ter och Trump och hans lek­kam­rat i Pyon­gy­ang ver­kar spe­la bluffstopp med he­la värl­den. Men vem bryr sig. John Gui­det­ti har ju stu­kat fo­ten. Det är allt­så dags för fot­bolls-VM igen. Värl­dens störs­ta id­rotts­hän­del­se, om ni frå­gar mig.

Ja, jag var med som­ma­ren 1994. Jodå, jag minns. Men jag tän­ker in­te skri­va än­nu en no­stal­gisk krö­ni­ka om hur so­len all­tid sken, nät­ter­na var evigt var­ma och Sve­ri­ge all­tid vann (näs­tan).

Jag tänk­te att ni, yng­re lä­sa­re, ska få be­rät­ta den histo­ri­en – men om som­ma­ren 2018. För era barn el­ler barn­barn.

”Jodå, far­far minns som­ma­ren 2018. Det var då so­len all­tid sken, seg­rar fi­ra­des med natt­li­ga bad i ci­ty och lands­la­get åter­vän­de i tri­umf till Stock­holm och folk­ha­vet i Rå­lamb­s­hovspar­ken.”

Sma­ka på den ni!

Det bör­jar i al­la fall på sam­ma sätt. Me­te­o­ro­lo­ger­na lo­var sol­sken och Sve­ri­ge slår ur un­der­läge.

Vi ses i Rå­lamb­s­hovspar­ken.

Me­te­o­ro­lo­ger­na lo­var sol­sken och Sve­ri­ge slår ur un­der­läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.