Katja vann årets Lets Dan­ce

Vi i Tensta - - NYHETER -

Katja Lu­ján Eng­el­holm från Akal­la blev den proffsdan­sa­re som vann Lets Dan­ce 2018. Hen­nes kän­dis­part­ner, ar­tis­ten Jon Hen­rik Fjäll­gren, blev ef­ter de­ras tre fi­nal­dan­ser fram­rös­tad av tit­tar­na till årets vin­na­re. I fi­na­len vann de över ko­mi­kern Daniel Nor­berg som dan­sa­de med Ma­ria Zim­mer­man.

Katja Lu­ján Eng­el­holm är upp­vux­en i Akal­la. In­för kvarts­fi­na­len sa hon så här om fram­gång­ar­na i pro­gram­met.

– Man är su­gen på fi­nal när man har kom­mit så här långt. Vi sa in­för pro­gram­met att vi skul­le kom­ma ige­nom någ­ra pro­gram i al­la fall, men vi trod­de in­te att vi skul­le gå till kvarts­fi­nal.

FO­TO: DANIEL OHLS­SON/TV4

DAN­SA­RE. Jon Hen­rik Fjäll­gren till­sam­mans med Katja Lu­ján Eng­el­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.