Oro­ligt i Rin­ke­by och Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

Po­li­sen fick ryc­ka ut till Rin­ke­by och Tens­ta i hel­gen för fle­ra all­var­li­ga för­se­el­ser. Men i bör­jan på veckan fanns än­nu ing­en gri­pen för nå­got av det som in­träf­fa­de.

Kloc­kan 18.08 i fre­dags kväll fick po­li­sen in ett larm om ett bråk vid en adress i Rin­ke­by. En per­son läm­na­de plat­sen ska­dad i fo­ten och han fördes se­na­re till sjuk­hus. Enligt Af­ton­bla­det ska den drab­ba­de per­so­nen ha bli­vit skju­ten.

Kloc­kan 00.19 nat­ten mot mån­da­gen fick po­li­sen in ett larm om att det hör­des skott och smäl­lar i Tens­ta. När po­li­sen kom till plat­sen fanns var­ken gär­nings­män el­ler nå­gon drab­bad kvar på plat­sen.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

PO­LI­SEN. Har fått ryc­ka ut till Rin­ke­by och Tens­ta i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.