Vill du sö­ka för­sko­la till ditt barn?

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

För­sko­le­av­del­ning­en finns på Med­bor­gar­kon­to­ret tis­da­gar 13.00–19.00 för att sva­ra på di­na frå­gor. Mer in­for­ma­tion om för­sko­lor­na i Spånga-Tens­ta hit­tar du på stock­holm.se/jam­for och jäm­för verk­sam­he­ter. El­ler ring Kon­takt­cen­ter: 08-508 00 508.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.