Som­mar­lov i Spånga-Tens­ta!

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Un­der lo­vet hän­der det mas­sor av ro­li­ga och spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter. Allt från te­a­ter, ut­flyk­ter, fes­ti­va­ler och an­nat för le­di­ga barn. ung­do­mar och fa­mil­jer i Spånga-Tens­ta. Följ då @Spang­a­tens­ta på Instagram och stads­de­lens Facebook. He­la pro­gram­met fin­ner du på

stock­holm.se. Som­mar­lovs­bro­schy­ren kan du även häm­ta ut hos för­valt­nings­hu­set, Med­bor­gar­kon­to­ret och bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.