Så ba­dar du sä­kert

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

På bland an­nat Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets webb­plats hit­tar du in­for­ma­tion om bad­sä­ker­het: sjo­radd­ning.se/sjo­sa­ker­het. Någ­ra snab­ba tips att tän­ka på är: • Överskat­ta in­te din för­må­ga. • Ba­da in­te med al­ko­hol i krop­pen. • Ba­da helst till­sam­mans med

nå­gon. • Sim­ma hell­re längs med stran­den

än rakt ut. • Ta re­da på var när­mas­te

liv­rädd­nings­ut­rust­ning finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.