Världs­stjär­na be­sök­te Jär­va

Vi i Tensta - - NYHETER -

Världs­stjär­nan och artisten Usher gjor­de ett minst sagt över­ras­kan­de be­sök i Rin­ke­by och Tens­ta för­ra fre­dags­kväl­len.

– Jag frå­ga­de vad han gjor­de i Tens­ta och han sa att han vil­le kol­la hur det fun­ge­ra­de med al­la våld­sam­he­ter som va­rit där och se­dan skul­le han vi­da­re och kol­la i Rin­ke­by, sä­ger Evang­e­los Pa­pat­he­o­do­rou till Af­ton­bla­det. I Rin­ke­by dök han upp ut­an­för Ung­do­mens hus. – Jag får rys­ning­ar ba­ra jag tän­ker på det, det var så myc­ket gläd­je och ge­men­skap. Usher stod och dan­sa­de, var so­ci­al och fick så myc­ket kär­lek, sä­ger ung­domscoachen Khad­ra Ab­dul­lah till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.