NCC ska byg­ga mos­kén

Vi i Tensta - - NYHETER -

Det blir NCC som byg­ger mos­kén i Rin­ke­by. 2020 är det tänkt att allt ska va­ra klart.

Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se och NCC har kom­mit över­ens om en to­ta­lent­re­pre­nad som för­vän­tas upp­gå till 100 mil­jo­ner kro­nor

– Det ska bli väl­digt ro­ligt att bygg­nads­tek­niskt få upp­fö­ra en mos­ké, sä­ger Fred­rik An­heim, av­del­nings­chef på NCC Buil­ding, i ett press­med­de­lan­de.

Rin­ke­by­mos­kén har ri­tats av Jo­han Celsing. I hans för­slag är mos­kén 5 000 kvadrat­me­ter stor, har 18 ku­po­ler samt ytor för bö­ne­rum, kafé och klass­rum. Tan­ken är att den ska byg­gas vid Rin­ke­by al­lé, nä­ra det nya po­lishu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.