Jär­va­pro­fi­ler som­marpra­tar

Vi i Tensta - - NYHETER -

Två pro­fi­ler med Jär­va­kopp­ling kom­mer att kun­na hö­ras på ra­dio i som­mar. Ah­med Ab­di­rah­man och Adam Tens­ta tar plats bland som­marpra­tar­na.

Järva­vec­kans grun­da­re och Hjul­sta­bon Ah­med Ab­di­rah­man hörs i ra­di­on den 1 ju­li och ar­tis­ten Adam ”Tens­ta” Taal, som väx­te upp i Tens­ta, som­marpra­tar den 2 au­gusti. Det är de­but som som­marpra­ta­re för bå­de Adam Taal och Ah­med Ab­di­rah­man. Som­mar i P1 sänds var­je dag 23 ju­ni– 19 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.