Man miss­hand­lad i Akal­la

Vi i Tensta - - NYHETER -

En man med skär­sår i an­sik­tet på­träf­fa­des nat­ten till i mån­dags i Akal­la, po­li­sen skrev en an­mä­lan an­gå­en­de grov miss­han­del.

Vid 01.36 på mån­dags­nat­ten på­träf­fa­des man­nen i en gång­tun­nel på Sta­vang­er­ga­tan. Han ha­de ska­dor i an­sik­tet, men min­des in­te hur han fått dem el­ler vad som hänt.

Man­nen för­des till sjuk­hus med am­bu­lans, en­ligt po­li­sen har ing­en i an­slut­ning till plat­sen sett vad som hänt. Po­li­sen kan in­te ute­slu­ta att man­nen har ut­satts för grov miss­han­del och har skri­vit en an­mä­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.