Man om­kom ef­ter po­lis­jakt

Vi i Tensta - - NYHETER -

En man om­kom på tis­dags­kväl­len i sam­band med en po­lis­jakt i Tens­ta.

Po­li­sen för­sök­te vid 20-ti­den stop­pa en bil för kon­troll i Broms­ten men fö­ra­ren väg­ra­de stan­na. Jak­ten fort­sat­te mot Tens­ta där bi­len kra­scha­de mot ett träd och fat­ta­de eld.

Po­lis­pa­trul­len för­sök­te släc­ka el­den i vän­tan på brand­kår, men man­nens liv gick in­te att räd­da. En­ligt upp­gif­ter ska kon­trol­len ha gällt ett miss­tänkt va­pen­brott.

Åklagar­myn­dig­he­ten har in­lett en un­der­sök­ning om miss­tänkt tjäns­te­fel.

– Att in­le­da en för­un­der­sök­ning är nå­got som görs re­gel­mäs­sigt i den här ty­pen av ären­den, sä­ger Karl Jig­land på Åklagar­myn­dig­he­tens press­tjänst till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.