Eld­nings­för­bud i he­la lä­net

Vi i Tensta - - NYHETER -

Från kloc­kan 13 tis­da­gen den 10 ju­li rå­der eld­nings­för­bud i he­la Stock­holms län. Be­slu­tet har ta­gits av läns­sty­rel­sen ef­tersom det rå­der hög brand­risk i skog och mark.

För­bu­det gäl­ler även fär­di­ga grill­plat­ser, men in­te grill­ning på egen tomt.

Be­slu­tet togs i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter ef­ter att ha stu­de­rat SMHI:s pro­gno­ser.

Den 21 ju­ni häv­des det ti­di­ga­re eld­nings och grill­nings­för­bu­det som va­rit i kraft se­dan den 17 maj.

FOTO: MOSTPHOTOS

FARA. Ris­ken för skogs­brän­der är stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.