MER Be­sö­kar­na

Vi i Tensta - - NY­HE­TER - KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD

■ ”EN GRUPP om 40 ung­do­mar i li­te oli­ka kon­stel­la­tio­ner” har mer fre­kvent och re­gel­bun­det be­sökt fri­tids­går­den, en­ligt stads­dels­för­valt­ning­ens upp­följ­ning av verk­sam­he­ten för 2017.

■ TO­TALT är det 140–150 ung­do­mar som ”re­gel­bun­det el­ler spo­ra­diskt” be­sö­ker fri­tids­går­den.

■ ”PE­RI­OD­VIS har det va­rit stö­ki­ga grup­pe­ring­ar som stängts av”, står i upp­följ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.