SÖN­DAG 23/9

Vi i Tensta - - DET HÄN­DER -

Skör­de­fest Sön­dag kl 15–18 skör­de­fest, Kvar­ters­od­ling­en på Ax­by­plan, Rin­ke­by.

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Tvärs­löjd (från 3 år) Kom­pa­ni Gi­raff. Två cir­kusar­tis­ter byg­ger le­van­de skulp­tu­rer av van­li­ga ting och si­na eg­na krop­par. Med ak­ro­ba­tik och ma­gi upp­står mo­ment av ba­lans, där näs­tan allt är per­fekt och stil­la. Fö­re­ställ­ning­en ges på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, kl 13. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

FO­TO: LINA IKSE

SÖN­DAG 30 SEP­TEM­BER. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by kl 13.00. Bak-å-fram-på (från 2 år) Big Wind – en sinn­rik dans­fö­re­ställ­ning för de mins­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.