”Allt ska rap­por­te­ras”

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ar­bets­led­ning­en har ta­git an­svar ef­ter at­tac­ker­na mot stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta, en­ligt hu­vud­skydds­om­bu­det Char­les Lang. För att mot­ver­ka en nor­ma­li­se­ring vill han att al­la, även mind­re, in­ci­den­ter rap­por­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.