Skis­sen på nya för­valt­nings­hu­set

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ned­lag­da Käm­ping­e­sko­lans ska ri­vas och gö­ra plats för 170 lä­gen­he­ter och Spånga-Tenstas nya för­valt­nings­hus. Så här blir det nya kvar­te­ret.

IL­LUST­RA­TION: BERGKRANTZ ARKITEKTUR

Så här kan det se ut när man pro­me­ne­rar längs Tens­ta­strå­ket om någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.